Фондация КОРПлюС проведе допълнително обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език”

Posted on Leave a comment

Поради големия интерс към темата Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира допълнително обучение “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език” на 22-24 юни, 2018 г. в гр. София. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението […]

Учители по английски език от Пловдив и региона участваха в обучение на тема “Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език”

Posted on Leave a comment

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира обучение на тема “Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език” на 12-13 май в гр. Пловдив. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. Обучението се проведе по […]

Още една възможност да се запознаете с темата “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език”

Posted on Leave a comment

Поради големия интерес Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира второ обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език” на 22-24 юни в гр. София. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В програмата ще бъдат […]

Допълнително обучение в гр. Пловдив на тема “Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език”

Posted on Leave a comment

Поради големия интерес Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира второ обучение на тема “Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език” на 12-13 май в гр. Пловдив по покана на МГ “Акад. Кирил Попов”. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване […]

Какво прави нашите обучения толкова успешни и популярни сред учителите по английски език?

Posted on Leave a comment

През учебната 2017/2018 г. Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ проведе седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език, включени в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. Фасилитатори на програмите бяха Сияна Харизанова, Елица Върбановска, Росица Минева и Владимира Тенева – […]

Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Приложение на ИКТ и използване на уеб инструменти в класната стая”

Posted on Leave a comment

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” проведе обучение за учители на тема “Приложение на ИКТ и използване на уеб инструменти в класната стая” на 2-4 февруари в гр. Сливен. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 20 преподаватели […]

Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Обичат ли да говорят тийнейджърите?”

Posted on Leave a comment

На 26-28 януари в гр. София се проведе обучение на тема “Обичат ли да говорят тийнейджърите? За предизвикателствата и възможностите при развиване на уменията за говорене в часовете по английски език”, организирано от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” . Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията […]

Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език”

Posted on Leave a comment

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език” на 12-14 януари, 2018 г. в гр. Стара Загора. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 24 […]

Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Базисни компютърни умения”

Posted on Leave a comment

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” проведе обучение за учители на тема “Базисни компютърни умения” на 8-10 декември в гр. Сливен. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 11 преподаватели от гр. Сливен и региона. Програмата беше насочена […]

Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Играта в часовете по английски език”

Posted on Leave a comment

На 1-3 декември в гр. София се проведе обучение на тема “Играта в часовете по английски език”, организирано от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” . Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 28 преподаватели по английски език […]