Мисия и цели

Мисия и цели

Мисия:

Мисията на Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ е да работи за подобряването на индивидуалния и групов потенциал и развитието на капацитета на българските общности чрез осъществяване на иновативни програми в сферата на образованието и местното развитие.

 

Цели:

  1. Да работи за подобряване на уменията по английски език на българските ученици като им предоставя възможности за допълнителни извънкласни дейности, участие в състезания, конкурси, лагери и др.
  2. Да развива професионалния капацитет на българските учители по английски език като представя иновативни методи за преподаване на английски език и насърчава обмена на идеи и работещи практики.
  3. Да развива потенциала на българските младежи и техните лидерски умения, чрез които   да се утвърдят като  активни членове на местните общности.
  4. Да поддържа и обогатява създадените от Корпус на мира в България програми и материали, както и да съдейства за разбирателството и приятелството между България и САЩ.